Our Restaurant

Naše restaurace

Modern Indian Cuisine / Moderní indická kuchyně

Located at Makro Stodůlky the largest supplier of fresh food with a huge seafood market and a big assortment of fresh vegetables. We take this opportunity to offer you this fresh assortment in modern Indian cuisine.

Nachází se v Makru Stodůlky, největším dodavateli čerstvých potravin s obrovským trhem s mořskými plody a velkým sortimentem čerstvé zeleniny. Využíváme této příležitosti, abychom vám nabídli tento čerstvý sortiment v moderní indické kuchyni.